Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste  viimeksi muokattu 15.07.2020

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Vokant Group Oy
Y-tunnus: 1473299-0
Osoite: Kutomotie 16, 00380 Helsinki
Sähköposti: info@vokantgroup.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Vokant Group Oy:n asiakaspalvelu
Sähköposti: info@vokantgroup.fi
Puhelinnumero 010 666 7860

Henkilötietojen käsittelyperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimus ja/tai rekisteröidyn suostumus ja/tai oikeutettu etu. Rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjään. Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilausten täytäntöönpanemiseksi.  Tarvitsemme henkilötietosi jotta voimme käsitellä tilauksesi, toimittaa tilausvahvistuksen sähköpostiisi ja toimittaa tilauksesi. Tarvitsemme henkilötietosi myös reklamaatioiden, palautusten käsittelyyn tai muuhun asiakassuhteen hoitamiseen liittyen.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään myös kun tilaat uutiskirjeen tai markkinointiviestejä. Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tai markkinointiviestit.

Rekisterien tietosisältö
- Etu- ja sukunimi
- Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
- Yritysasiakkaan Y-tunnus
- Yritysasiakkaan yhteystiedot

Tallennamme myös seuraavat tiedot, jotta voimme hoitaa asiallisesti tilauksesi ja asiakassuhteesi
-Tilaustesi sisältö, tilaustesi seurantatiedot ja tilaushistoriasi, tilaukseen liittyvät maksutiedot
-Reklamaatiot, palautukset ja muut asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet

Säännönmukaiset tietolähteet
Yllämainitut henkilötiedot hankimme rekisteröidyltä eli sinulta itseltäsi. Voit antaa ne, kun asioit verkkokaupassamme tai olet yhteyksissä asiakaspalveluumme tai kun tilaat uutiskirjeemme. Tietojen antaminen on edellytys, että voimme vastaanottaa tilaukseksi ja toimittaa sen sinulle, ja olla tarvittaessa yhteyksissä sinuun tilaukseesi liittyen.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen luovutus
Tietoja käsittelevät Vokant Group Oy:n työntekijät joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu sekä tapauskohtaisesti muut Vokant Group Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevät tahot, kuten logistiikkayhtiö joka toimittaa tilauksesi,  maksupalveluntarjoaja verkkokaupan maksujen suorittamiseksi, sekä IT-palveluntarjoajat ja toiminnanohjausjärjestelmän palveluntarjoaja tietojen säilyttämiseksi. Tietojasi käsittelevät myös tilitoimisto joka kirjaa tilauksesi kirjanpitoomme sekä tilintarkastaja joka tarkastaa kirjanpitomme.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Käytämme ulkopuolisia palveluita, jotka saattavat tallentaa sisältöä EU:n ulkopuolelle. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Google ja Facebook. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassaolevan tietosuojasääntelyn vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään elektronisessa muodossa ja ne on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tietojen säilytys
Henkilötiedot poistetaan kulloinkin soveltuvan lain mukaisesti silloin kun perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja kerran vuodessa. Kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy omiin tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi rekisterissä olevat häntä koskevat henkilötiedot kirjallisella, rekisteröidyn allekirjoittamalla pyynnöllä. Pyyntö tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle taholle, ks. yhteystiedot yllä.

Tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan tahoon, ks. yhteystiedot yllä.

Suostumuksen peruutus ja tietojen poistaminen
Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan tahoon, ks. yhteystiedot yllä. Peruutuksen jälkeen suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Jos rekisteröity on esimerkiksi ilmoittanut, että tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi valittaa henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Ks. lisätietoja www.tietosuoja.fi.

Evästeet

Sivustoillamme ja verkkopalveluissamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

Evästeiden tarkoitus

Evästeiden avulla pyritään yksilöimään käyttäjä, jotta voimme helpottaa sivuston käyttöä, tarjota personoituja sisältöjä ja kohdennettua mainontaa sekä seurata ja analysoida palveluidemme käyttöä.

Käytämme sekä istuntokohtaisia evästeitä sekä kolmannen osapuolen asettamia kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät. 

Mikäli et halua käyttää evästeitä, voit kytkeä ne selaimessasi pois päältä tai poistua sivustolta. Sivuston toiminnallisuus kuitenkin saattaa vaatia evästeiden käyttöä.

Kolmannen osapuolten evästeet

Sivuillamme on käytössä myös Facebook ja Google Analytics jotka keräävät statistiikkaa toiminnallisuudesta, markkinoinninsta ja analytiikasta.